Page 9 - 4_Естествознание
P. 9

Рәңләрни қандақ көрүмиз?

       Сүрәтләргә асаслинип, җәриянни чүшәндүрүп көрүңлар.


         textbooks nis edu kz      Немишкә биз чөпниң        Чүшәндүрүңлар.         Гүл қандақ рәңдә? Буни
      йешил екәнлигини         Немишкә биз бананниң      көрүшкә силәргә немә
      көрүватимиз?           сериқ рәңдә екәнлигини     ярдәм қилди?
                      көрүватимиз.

      Қайси рәңләр жутулиду? Қайси рәңләр қайтиду?       Немишкә һәрхил рәңләрни көрүмиз? Сериқ рәң-           ?  Биләмсиләр?
     дики нәрсигә ақ қар чүшти дәйли. Униңдин пәқәт

     сериқ рәң қайтиду, қалған рәңләр жутулиду. Шуниң            Нәрсиниң рәңги
     үчүн нәрсини сериқ рәңдә көрүмиз.                  билән йоруқлуқ бир-би-
                                        ри билән зич бағланған.
                                        Йоруқсиз рәңму бол-

       Ойлиниңлар                            майду. Қараңғу бөл-

        Немишкә биз қара вә ақ рәңләрни көрүмиз?            мидә биз һеч нәрсини
                                        көрмәймиз вә рәңләрни
                                        пәриқ қилалмаймиз.
                                        Әстә сақлаңлар!


                                         Йоруқ қайтиду
                                        вә жутулиду, буниң
                                        нәтиҗисидә биз әтра-
                                        пимиздики нәрсиләрни
                                        көрүп, уларниң рәңгини
                                        пәриқ қилимиз.

                                                 2-дәрис    9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14